3
1
5
6
9
8
0
2
4
7
0

Gevolgen Corona virus:

Zeevaart
Geneeskundige verklaringen zeevaart die verlopen tussen 16 maart en 16 juni 2020 zijn op basis van artikel 113 van het besluit zeevarenden tot 16 juni 2020 geldig. Zeevarenden die in het bezit zijn van een geneeskundige verklaring zeevaart die verloopt tussen 16 maart en 16 juni 2020 en een keuring voor de zeevaart aanvragen kunt u hierover informeren en adviseren om de keuring vooralsnog uit te stellen.
Zie de ILT-website:
NL        https://www.ilent.nl/onderwerpen/medische-zaken-zeevaart/medische-keuring-zeevaart
ENG     https://english.ilent.nl/themes/m/medical-information

Binnenvaart
Op grond van de artikelen 3.07, 7.20 en 7.21 van het Reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) en artikel 22 van het Binnenvaartbesluit kan de medische verklaring die t.b.v. het verlengen van de geldigheid van het dienstboekje, het Rijnpatent en het Nederlands groot vaarbewijs wordt afgegeven nog uiterlijk binnen 3 maanden na de op het document vermelde geldigheidsdatum in aanmerking worden genomen. Het desbetreffende document verliest in die periode zijn geldigheid niet. Dit geeft wat betreft het ondergaan van de medische keuring enige speelruimte.

Er wordt door de Centrale Rijnvaart Commissie (CCR) wat dit betreft gewerkt aan een maatregel met een langduriger strekking. Zo gauw als die maatregel bekend is zal die hier worden bekendgemaakt.

Dit betekent dat het overgrote merendeel van de keuringen uitgesteld kan worden zonder directe negatieve gevolgen voor de keurling.
Voor de keurlingen die momenteel nog geen vaarbevoegdheid hebben en een geneeskundige verklaring binnenvaart of zeevaart nodig hebben voor het verkrijgen van vaarbevoegdheid ligt dit anders.
U hebt de ruimte om maatwerk te leveren en zelf de afweging te maken tussen de belangen op het vlak van volksgezondheid en van arbeidsparticipatie.

===================================================================================

 

2012 Geldigheid Rijbewijs naar 5 jaar.

Met ingang van 19 januari 2013 gaat de geldigheid van een rijbewijs C of D in de hele Europese Unie terug naar vijf jaar. Dat betekent dat houders van een rijbewijs C of D zich vanaf dan elke vijf jaar medisch moeten laten keuren.

 U kunt voor diverse keuringen terecht bij S.van Wingerden bedrijfsarts.
Vul dit formulier in voor een snelle afspraak.


Arboregio-Gorinchem is lid van de Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen

 

De COVID-19 pandemie heeft voor de medische keuringen voor de scheepvaart op dit moment de volgende consequenties.
Sjoerd van Wingerden
Bedrijfsarts/Arboarts
Krommenhoek 11
4201 AM Gorinchem
06-52225000
 
Di t/m Vr 09-16
afspraak via whatsApp, SMS of email
svw@arboregio.nl
 
  Let op:
Houd er rekening mee dat de procedure voor het verlengen van het rijbewijs enige weken in beslag kan nemen.
 
copyright s.vanwingerden 2014