3
1
5
6
9
8
0
2
4
7
0

Sjoerd van Wingerden: zelfstandig gevestigd bedrijfsarts/arboarts

Het is voor bedrijven en instellingen interessant geworden om voor verzuimadvisering rechtstreeks zaken te doen met de bedrijfsarts.
De voordelen hiervan zijn: korte overleglijnen, duidelijke afspraken over wat er van de bedrijfsarts verwacht wordt, een vast aanspreekpunt[telefonische bereikbaarheid] en geen bureaucratische rompslomp.
Indien mogelijk een spreekuur op het bedrijf.
Bedrijven en instellingen kunnen dus voor verzuimadvies, verzuimcontrole en bedrijfsmedisch advies en PMO's (periodieke medische onderzoeken) bij ARBOREGIO-Gorinchem terecht.

Naast het werk voor bedrijven, worden ook medische keuringen verricht die in enkele beroepen verplicht zijn.
Zo is ARBOREGIO-Gorinchem  door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport aangewezen om scheepvaartkeuringen te mogen doen.
Het gaat om keuringen voor het groot vaarbewijs, Rijnschipperspatent of dienstboekje. Ook keuringen voor de zeevaart mogen verricht worden.
Ook voor het groot rijbewijs[rijbewijs C en D], taxi, medibus en voor werken moet men regelmatig gekeurd worden door een arboarts.

ARBOREGIO is door NOGEPA aangewezen om medische keuringen te mogen doenvoor werkzaamheden in de offshore-industrie.

U kunt dus bij ARBOREGIO terecht voor deze medische keuringen.
De praktijk in Gorinchem  is aan de Krommenhoek 11

Formulier voor afspraak

Sjoerd van Wingerden
bedrijfsarts
arboregio-gorinchem bv
Krommenhoek 11
4201 AM Gorinchem
0183-634 268
 
5 dagen per week
binnen 24 uur inplanbaar
 
 
U kunt telefonisch een afspraak maken op 0183-634268 of 06-52225000, of via mail.
 
copyright s.vanwingerden 2014