3
1
5
6
9
8
0
2
4
7
5

 

DOWNLOAD

FORMULIER NED.

FORM ENG.

Maritieme keuringen.

De COVID-19 pandemie heeft voor de medische keuringen voor de scheepvaart op dit moment vele consequenties. Zie hier.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verklaart vanwege de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor de door Nederland gecertificeerde binnenvaartschepen het volgende:

In afwachting van de communicatie vanuit de EU over de Uniecertificaten volgt de ILT voor wat betreft de door Nederland afgegeven communautaire en nationale certificaten, meetbrieven, verklaringen en andere documenten, de lijn van de CCR namelijk;
Overschrijding geldigheidsduur certificaten toegestaan.

Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.
(Her)certificering mogelijk.

Gebruik maken van de bovengenoemde maatregel is niet verplicht. Het blijft mogelijk het huidige certificaat regulier te verlengen of een nieuwbouwschip in de vaart te brengen. Hierbij zijn de richtlijnen van de RIVM relevant. Mits verantwoord mag het onderzoek (inspecties, droogzetting, tekeningkeur, verklaringen enz.) door de daartoe erkende klassenbureaus, keuringsinstanties en erkende bedrijven worden uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 niet kan worden afgerond maar de veiligheid is geborgd, kan een voorlopig certificaat voor zes maanden worden afgegeven in plaats van drie maanden.
Met vriendelijke groet,
Afdelingshoofd Vergunningverlening leefomgeving en scheepvaart,

Dhr. Ir. C. Hoppener

Sjoerd van Wingerden
bedrijfsarts
arboregio-gorinchem bv
Krommenhoek 11
4201 AM Gorinchem
06-52225000
 
Di t/m Vr 09-16
afspraak via whatsApp, SMS of email
svw@arboregio.nl
 
 
U kunt telefonisch een afspraak maken op 06-52225000.
 
copyright s.vanwingerden 2014