3
1
5
6
9
8
0
2
4
7
0

maatwerkregeling

Arboregio-Gorinchem werkt zonder tussenkomst van derden en zonder dure overhead en is dus niet te vergelijken met een logge arbodienst. Dat garandeert korte lijnen, snelle resultaten en lagere kosten.
Arboregio-Gorinchem biedt:

 • een vaste bedrijfsarts/arboarts geregistreerd als bedrijfsarts in het Bigregister
 • verzuimbegeleiding afgestemd op de wensen van het bedrijf
 • spreekuur op of nabij uw bedrijf
 • toegang tot een uitgebreid netwerk van andere disciplines, zoals de arbeidsdeskundige, de arbeidshygiënist, de hoger veiligheidskundige, de fysiotherapeut, de diëtiste en psycholoog.
 • Adviezen door arbo-kerndeskundigen, waar u mee verder kunt

Van Arboregio-Gorinchem mag dus het volgende verwacht worden:

 • alle wettelijke verplichtingen van de Arbo-wet waarbij invulling wordt gegeven aan de maatwerkregeling arbodienstverlening
 • verzuimbeoordeling en –begeleiding
 • arbeidsomstandighedenspreekuur
 • Risico-inventarisatie en –evaluatie 
 • Toetsing RI&E
 • Preventief medisch onderzoek (PMO/ voorheen PAGO)
 • aanstellings- en andere keuringen

Arboregio maakt gebruik van het online verzuimregistratiesysteem Dossiermanager van Medisoft.
Dit levert u als klant de mogelijkheid om online ziek en herstelmeldingen te doen.
Ook kunnen we hierbij de termijnen bewaken in het kader van de WVP.Actuele management informatie over uw organisatie , zoals verzuimoverzichten, is snel en eenvoudig te maken.

Om te inventariseren in hoeverre uw bedrijf aan de maatwerkregeling voldoet of nog moet aanvullen, kunnen wij vrijblijvend advies geven.

Sjoerd van Wingerden
bedrijfsarts
arboregio-gorinchem bv
Krommenhoek 11
4201 AM Gorinchem
06-52225000
 
Di t/m Vr 09-16
afspraak via whatsApp, SMS of email
svw@arboregio.nl
 
 
U kunt telefonisch een afspraak maken op 06-52225000, of via mail.
 
copyright s.vanwingerden 2009