3
1
5
6
9
8
0
2
4
7
0

SLECHTS
€ 56 (incl.) VOOR RIJBEWIJS-
KEURING!

Welkom op de site van Arboregio Gorinchem.

Arboregio-Gorinchem werkt zonder tussenkomst van derden.
Dat garandeert korte lijnen, snelle resultaten en lagere kosten.

Arboregio-Gorinchem biedt:

• Een vaste bedrijfsarts/arboarts geregistreerd in het Bigregister
• Verzuimbegeleiding op de wensen van het bedrijf
• Spreekuur op of nabij uw bedrijf
• Toegang tot een uitgebreid medisch netwerk
• Adviezen door Arbo-deskundigen
• Arbeidsomstandigheden-spreekuur
• Risico-inventarisering en -evaluatie
• Toetsing RI&E
• Preventief Medisch Onderzoek (P.M.O.), voorheen PAGO.
Klik hier voor informatie
• Aanstellings- en andere keuringen
• Alle WVP-keuringen
• Alle wettelijke verplichtingen van de Arbo-wet
.

 

Klik hier voor Nieuws i.v.m. laatste aanpassingen

Privacy Statement Arbo Regio.
Verwerkingsoverweenkomst Arbo Regio.

Schepen maken gebruik van steiger op loopafstand van Arboregio
.
Geldigheid van een rijbewijs C of D in Europese Unie terug naar vijf jaar.

Sjoerd van Wingerden
bedrijfsarts
arboregio-gorinchem bv
Krommenhoek 11
4201 AM Gorinchem
06.52225000
 
5 dagen per week
binnen 24 uur inplanbaar
  U kunt telefonisch een afspraak maken op 0183-634268 of 06-52225000, of via mail.  
copyright s.vanwingerden 2014